Om

Gravstenssäkerhet

Det är viktigt att en gravsten på en grav är säkert monterad. Det är gravrättsinnehavarens ansvar. Malmö kyrkogårdsförvaltning gör regelbundna besiktningar för att se att gravstenarna är säkra

Säkerheten är viktig för att undvika såväl personskador som att skador på gravstenen uppstår. Om gravstenen bedöms som osäker eller farlig uppmanar Malmö kyrkogårdsförvaltning gravrättsinnehavaren att åtgärda bristerna på gravstenen.

Läs mer om gravstenssäkerhet i länken ”Nedlagda stenar” till höger.

Länkar