Om

Olika typer av gravar

Det finns många olika typer av gravar. Det kallas också för gravskick. I Malmö finns enskilda gravplatser, minneslundar, askgravplatser och kistlundar.

Det finns även möjlighet att få tillstånd att sprida askan av den avlidne på en särskild plats. Det ansöker man om hos länsstyrelsen. Läs mer om de olika gravskicken under länkarna till höger.