Om

Spridning av aska

Istället för att gravsätta en askurna på en gravplats eller i en minneslund finns möjlighet att sprida askan över vatten eller vid en speciell plats.

För att få tillstånd till spridning av askan måste ansökan göras hos Länsstyrelsen.

Mer information kan fås från Malmö kyrkogårdsförvaltnings kundtjänst.