Om

Kistlundar

En kistlund är ett område för kistor, där den avlidne gravsätts i en stor gräsyta utan särskild markering av själva gravplatsen.

I lunden finns en gemensam smyckningsplats och gemensamma minnestavlor, där de gravsattas namn, födelse- och dödsår finns infällda. Kistlunden sköts av Kyrkogårdsförvaltningen.

I kistlunden på Limhamns kyrkogård fästs de avlidnas namnskyltar på ett segel i metall. I kistlundarna på Östra kyrkogården finns namnen på liggande stenplattor i en plantering.

Mer information om kistlundar kan fås från Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst.

Nya kistlunden, Östra kyrkogården
Kistlunden, Limhamns kyrkogård