Om

Gravplatser för andra trossamfund

Alla som är folkbokförda i Sverige och som via skatten betalar en särskild begravningsavgift ska begravas på ett sätt som följer svensk lag.

Tillhör man ett annat trossamfund än det kristna finns det på många håll möjlighet att bli begraven på en gravplats som tillhör det egna trossamfundet.

På nedanstående kyrkogårdar i Malmö finns gravplatser för andra trossamfund:

Baha’i: Limhamns kyrkogård
Buddistiska: Fosie kyrkogård
Judiska: S:t Pauli norra kyrkogård och Östra kyrkogården
Katolska: Östra kyrkogården
Mandeisk/Sabeiska: Fosie kyrkogård
Muslimska: Östra kyrkogården
Ortodoxa: Östra kyrkogården