Om

Enskild gravplats

En enskild gravplats är en individuell gravplats med en gravrättsinnehavare, där en gravrätt upplåtits och det finns ett gravbrev. Läs mer om gravrätt och gravrättsinnehavare under länkarna till höger.

På en gravplats har gravrättsinnehavaren rätt att placera en gravsten enligt de föreskrifter som gäller för den plats där gravplatsen ligger. Gravrättsinnehavaren bestämmer, inom ramen för föreskrifterna, hur graven ska anläggas och vilka växter som ska pryda graven. Gravrättsinnehavaren har ansvaret för att gravplatsen vårdas. Om det inte sker kan gravrätten återtas av Kyrkogårdsförvaltningen.

När man väljer gravplats går man tillsammans med personal från Kyrkogårdsförvaltningen ut på den aktuella kyrkogården för att få information och hitta den plats man tycker passar. Det är bra att tänka igenom vilka önskemål man har innan gravplatsvisningen. Då ökar möjligheterna för Kyrkogårdsförvaltningens personal att presentera alternativ som uppfyller önskemålen i så stor utsträckning som möjligt.

Föreskrifterna för hur en gravplats skiljer sig åt mellan de olika kyrkogårdarna och deras olika kvarter. Därför är det bra att ta reda på vad som gäller för den plats man är intresserad av innan man bestämmer sig.

Läs mer om gravplatsvisning i länken till höger. Där finns även information om gravplatser för andra trossamfund.