Om

Skötselavtal

Det är möjligt att beställa gravskötsel via en blankett som man skriver ut och skickar eller mailar till kyrkogårdsförvaltningen. Det går även att göra beställning via formulär direkt på nätet.

Under ”Beställning” till höger på denna sida finns länkar till både blankett och formulär.

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder tre typer av gravskötselavtal:

1-årsavtal

Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget om avtalet inte sagts upp skriftligt senast en månad före avtalstidens utgång. Faktura skickas ut i början av året (eller vid nyteckning så snart det skrivits på av bägge parter) med 30 dagars förfallotid. Priserna på produkter och tjänster som ingår i 1-årsavtalen justeras årligen.

3-årsavtal

Avtalet har ett fast pris för hela avtalstiden (tre år). Avtalet kan därefter förlängas genom att ett nytt avtal tecknas. Det är inte tillåtet att ta bort eller lägga till tjänster under avtalstiden.

Öppet avtal (flerårsavtal)

Beloppet betalas vid avtalstecknandet. Årlig avgift för överenskommet uppdrag dras från kapitalet så länge pengarna räcker. Fyllnadsinbetalning kan göras under avtalets gång om så önskas. Det är tillåtet för avtalstecknaren att ändra villkor för tilläggsarbeten inom ramen för inbetalda medel. Till höger på sidan finns länkar för mer information.

Skötselbrickor

På vissa gravar har Kyrkogårdsförvaltningen satt upp små skyltar i olika färger, så kallade skötselbrickor. Läs mer om dessa till höger.

Länkar

Mer information

Beställning

Blankett (pdf för utskrift)

Formulär (beställning via hemsidan)

Information in other languages

English: Maintenance of grave site (pdf) and Prices (pdf)

Arabic: Maintenance of grave site (pdf) and Prices (pdf)

Serbian: Održavanje grobnog mesta (pdf) and Prices (pdf)

Dari:  Maintenance of grave site (pdf) and Prices

Somali: Maintenance of grave site  (pdf) and Prices

Spanish: Mantenimiento de la sepultura y Lista de precios