Ljus i glas på strand mot himmel

Om

Gravsättning av urna

Gravsättning av urna innebär att urnan med den avlidnes aska placeras i en grav. En sådan grav kan omfatta cirka en kvadratmeter och rymma nio urnor.

En urna gravsätts normalt några veckor efter begravningsakten, ibland med en kort andakt för de anhöriga, men den kan också ske utan anhörigas närvaro. Urnan måste gravsättas inom ett år från kremationsdatumet.

När en urna ska gravsättas bokar man en tid för detta via telefon hos Kyrkogårdsförvaltningen, Tfn 040-27 94 00.