Ljus i glas på strand mot himmel

Om

Begravningsombudet

För att tillvarata intresset hos dem som inte tillhör Svenska kyrkan i begravningsfrågor, finns ett så kallat begravningsombud som utses av länsstyrelsen .

Den som inte tillhör Svenska kyrkan kan vända sig till begravningsombudet för rådgivning i frågor som rör begravningar.

Begravningsombud i Malmö:

Bengt Persson, tfn 040-93 02 61
E-post: bengt.persson@bredband2.com