Om

Begravningsombudet

För att tillvarata intresset hos dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser länsstyrelsen ett så kallat begravningsombud. Den som inte tillhör Svenska kyrkan kan vända sig till dessa ombud.

Begravningsombud i Malmö:

Bengt Persson, tfn 040-93 02 61
E-post: bengt.persson@bredband2.com