Om

Musik och sång på begravningen

På begravningar är en del musik och sånger vanligare än andra. Om begravningen sker i Svenska kyrkans ordning, i en kyrka eller ett kapell, står församlingen för musiker. Man kan få hjälp och tips från församlingen och från begravningsbyrån när man ska välja musik till begravningen

På nätet finns också olika sidor där man kan hitta information om vilken musik och vilka sånger som brukar användas på begravningar. Det kan vara en grund när man ska besluta sig för vilken musik man vill ha med på en begravning. Det går även att hitta förslag på Spotify.