Ljus i glas på strand mot himmel

Om att

Ordna begravningen själv

På den här sidan finns en checklista för den som önskar ordna med begravningen på egen hand.

Om man inte vill ordna allt själv, kan begravningsbyråerna oftast hjälpa till. Har du frågor är du välkommen att kontakta Kyrkogårdsförvaltningen, Tfn 040-27 94 05. Det går även att kontakta vår Kundtjänst.

För att boka en begravning ska man kontakta pastorsexpeditionen, Svenska kyrkan i Malmö eller annat trossamfund, om den avlidne inte tillhör det kristna trossamfundet.

Dödsbevis/anmälan av dödsfall

En läkare intygar dödsfallet och utfärdar dödsbevis som skickas till Skatteverkets lokalkontor.

Gravsättningsintyg

Skatteverket utfärdar därefter intyg för kremering eller gravsättning. Intyget beställs per telefon eller hämtas på Skatteverket.

Kyrka/kapell

Begravningskapell bokas på begravningsexpeditionen. Begravningen kan ske måndag-fredag på fastställda tider. Tid för begravning i församlingskyrka beställs via pastorsexpeditionen i Malmö.

Präst/officiant

Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan och var skriven i en församling inom Malmö pastorat, kontakta pastorsexpeditionen för att bestämma tid för begravning. Om den avlidne tillhörde ett annat trossamfund, kontakta det trossamfundet.

Borgerliga förrättare

Anhörig eller annan person kan också vara begravningsförrättare. Mer information om detta kan man få från bland annat begravningsbyråerna.

Musik

Vid borgerlig begravning ordnar du själv med musik och eventuella musiker. Vid begravningsakt i kyrka eller kapell ordnar församlingen med musiker.

Gravsättning

Gravsättning kan ske i enskild grav, kistlund, minneslund eller askgravplats. Askan kan också spridas över mark eller vatten. Då behövs tillstånd från länsstyrelsen.

Gravplats

Finns redan gravplats i släkten är det kanske den som ska användas. Om det inte finns en gravplats beställs den via Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst. Där kan du också få gravvisning för att se vilka alternativ som finns.

Kremering och gravsättning

Information om kremering och gravsättning kan få genom kyrkogårdsförvaltningen.
Tfn 040-27 94 05.

Kista och urna

Urnan eller kistan ska vara av ett material som kyrkogårdsförvaltningen godkänner. Mer information om detta kan fås därifrån.  Urnor och kistor köps hos begravningsbyråerna.

Svepning

Du kan själv svepa den avlidne. Oftast finns rum för detta på sjukhuset. Svepdräkt kan köpas hos begravningsbyråerna, som också kan utföra svepningen. Den avlidne kan även läggas i kistan med egna kläder.

Transport

Transporten ska ske på ett hänsynsfullt och värdigt sätt i en kista. Du kan själv transportera den avlidne till kyrkogården eller beställa transporten av en begravningsbyrå.

Övrigt

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen för mer information och för beställningar av gravsättningar för alla kyrkogårdar i Malmö.

För ytterligare information se broschyren ”Råd vid dödsfall” till höger på sidan.  Mer information kan också fås från Kyrkogårdsförvaltningen och begravningsbyråerna.

Mer information