Om

Kyrkoavgiften

De som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar även en kyrkoavgift via skattsedeln. Vid begravning i Svenska kyrkans ordning täcker kyrkoavgiften kostnaderna för:

  • Präst från Svenska kyrkan
  • Församlingskyrka
  • Kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
  • Processionsbärning av kistan