Om

Kostnader som dödsboet betalar

Vid ett dödsfall betalas vissa bitar kring begravningen av begravningsavgiften. Andra delar betalas av dödsboet (den avlidnes egendom som fram till arvskiftet förvaltas av de efterlevande med rätt att ärva).

Dödsboet bekostar bland annat:

 • Kista och urna
 • Dekoration och blommor
 • Transport från bårhus till bisättningslokal
 • Svepningsarbete
 • Gravsten
 • Skötsel av gravplatsen om så önskas
 • Extra musik och sång i samband med begravningen
 • Förtäring vid begravning eller minnesstund
 • Dödsannons
 • Bouppteckningskostnader
 • Begravningsbyrå