Ljus i glas på strand mot himmel

Om

Begravningskostnader

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift, oavsett tro eller medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten.

Det betyder att det finns  gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett vilket trossamfund man tillhör. Alla som dessutom är medlemmar i Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift (se länk till höger på sidan).

Begravningsavgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten och redovisas på skattsedeln. För 2020 är avgiften 25 öre per intjänad hundralapp. För denna avgift har alla rätt till följande tjänster, oavsett var i landet begravningen äger rum:

  • Gravplats på allmän begravningsplats för en tid av 25 år
  • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
  • Kremering
  • Transporter av kista/urna från det att Kyrkogårdsförvaltningen tagit över ansvaret för stoftet fram till att gravsättning sker. Gäller om den avlidne är folkbokförd i Malmö kommun. Transporter till och i andra kommuner ansvarar dödsboet för.
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet, bisättningslokal
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar

Om man är medlem i Svenska kyrkan har man för sin medlemsavgift (kyrkoavgiften) också rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Läs mer om vad som ingår i kyrkoavgiften via länken till höger. För en avliden som inte varit medlem i Svenska kyrkan bekostas de tjänsterna av dödsboet.

Det som inte ingår i begravningsavgiften eller kyrkoavgiften bekostas av dödsboet. Till höger i länken redovisas exempel på sådana tjänster.