Ljus i glas på strand mot himmel

Om

Medling vid tvist

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller inte samt om var den avlidne ska begravas. Detta sker genom samtal med de anhöriga som är oense.

Om man inte kan komma överens, lämnas tvisten vidare till länsstyrelsen för beslut. Så länge tvisten är olöst kan kremering eller gravsättning inte ske.

Det är viktigt att Kyrkogårdsförvaltningen kontaktas så fort som möjligt om en tvist uppstått. Detta för att ärendet ska hanteras på rätt sätt. Kontakta Kundtjänst som kan ge mer information kring hur det går till.