Ljus i glas på strand mot himmel

Om

Att boka begravning

För att boka begravning, kontakta:

Pastorsexpeditionen, Malmö Pastorat
Tfn 040-27 90 01
E-post: pastorsexp.malmo@svenskakyrkan.se