Om

Att boka begravning

För begravning i Svenska kyrkans ordning, kontakta:

Pastorsexpeditionen, Malmö Pastorat
Tfn 040-27 90 01
E-post: pastorsexp.malmo@svenskakyrkan.se

För begravning i andra trossamfund än Svenska kyrkan, kontakta:

Kyrkogårdsförvaltningen
Tfn 040-27 94 05
E-post: limhamnskrem@svenskakyrkan.se