Ljus i glas på strand mot himmel

Om

Begravningslagen

Begravningslagen är den lag som i Sverige gäller för hur och vad man ska göra när någon har avlidit.

Lagen innehåller bland annat skyldighet till anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier och riktlinjer för gravrätt.

Enligt begravningslagen får tiden mellan dödsfall och gravsättning alternativt kremering vara högst 30 dagar. Som anhörig bör man efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå för att boka begravning.

Mer detaljerade bestämmelser finns i begravningslagen och begravningsförordningen. Se länkar till höger på sidan.