Ljus i glas på strand mot himmel

Om

Begravningens olika delar

Då de anhöriga beslutar om hur en begravning ska gå till bör den avlidnes eventuella önskningar följas så långt det är möjligt. Begravningen omfattar olika delar:

Bisättning

Bisättning är när kistan med den avlidne överlämnas på fastställd plats för förvaring inför kommande begravningsceremoni, kremering och gravsättning. Under bisättningstiden kan visning av den döde (stoftet) ske.

Begravningsakt

Begravningsakten är då stoftet vigs till den sista vilan. Begravningsakten kan vara religiös (begravningsgudstjänst), borgerlig eller i annan ordning, t ex om den döde tillhör ett annat trossamfund. Akten är inte obligatorisk.

Begravningsakten kan ske i församlingskyrka, kapell, på begravningsplats eller i en annan lokal.

Begravningsgudstjänst

Begravningsakten enligt Svenska kyrkans ordning – begravningsgudstjänst, består av psalmsång, musik, griftetal, läsning av Guds Ord och bön. Begravningsgudstjänsten genomförs för Svenska kyrkans medlemmar och utformas av församlingsprästen i nära samråd med de anhöriga. Som regel kontaktar prästen de närmast anhöriga inför begravningen, men de anhöriga kan också själva ta kontakt med församlingen och den präst som kommer att leda begravningsgudstjänsten.

Gravsättning

Gravsättning är då kistan eller urnan sätts ner i graven eller askan placeras i en minneslund.

Ordna begravning själv

Vill man ordna begravningen själv finns mer information i länken till höger på sidan.