Om

Flaggning vid dödsfall

Flaggning på halv stång används vid dödsfall och begravning. Vid dödsfall den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter. Vid dagen för begravningsgudstjänsten flaggas till en början på halv stång. När jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp för att sedan antingen halas ned omedelbart eller vid ordinarie halningstid.

Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot 2⁄3 av stångens höjd.