Ljus i glas på strand mot himmel

Vid

Dödsfall

Vid

Dödsfall

Det är en svår situation när någon som står oss nära går bort. Förutom sorgen, ställs vi inför en rad praktiska frågor som måste lösas. På denna sida finns grundläggande information som kan vara bra att känna till.

Sjukhuset, servicehuset eller polisen (vid olycka) ombesörjer att den avlidnes kropp kommer till bårhus och man har tid att planera begravning och gravsättning i lugn och ro. Ofta kan det kännas bra att träffa och tala med andra i samma situation som man själv hamnat i. Kontakta din församling eller ditt trossamfund om sorgegrupper.

I broschyren ”Råd vid dödsfall” till höger under ”Länkar” finns svar på många av de frågor man möter. Du är också alltid välkommen att kontakta Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst om det är något du undrar över.

Dödsbevis

Oavsett var döden inträffar ska en läkare utfärda ett dödsbevis och skicka till det lokala skattekontoret. Skattekontoret utfärdar ett intyg att kremering eller gravsättning kan ske. Den avlidne sveps, läggs i en kista och transporteras till en plats för förvaring i väntan på begravningsceremoni och gravsättning.

Kistläggning och transport av den avlidne från bårhus till bisättning beställs av dödsboet och utförs normalt av begravningsbyråerna.

Begravningsbyrå och gravplats

En viktig kontakt att ta är kontakten med en begravningsbyrå som kan hjälpa till med de praktiska frågorna och hela eller delar av begravningen. Begravningsbyrån hjälper dig att boka tid och plats för begravningen samt begravningsförrättare. Begravningsbyrån betalas av dödsboet.

Gravplats väljer du genom Kyrkogårdsförvaltningen, som kan visa dig möjliga alternativ. Om du vill sköta begravningen själv, finns en checklista med fakta över sådant du behöver tänka på och känna till. Checklistan hittar du under länken Ordna begravningen själv till höger.

Den avlidnes önskemål

Det är den avlidnes önskemål om begravning och gravsättning som i första hand ska gälla och följas så långt det är möjligt. Även om vi tror oss ha ett långt liv framför oss, så är det bra att skriva ned eventuella önskemål och förvara handlingarna så att de är tillgängliga för anhöriga den dagen vi avlider.

I broschyren ”Om begravning” finns ett avsnitt som heter ”Mina önskemål – till den som ordnar med min begravning”. Där finns möjlighet att fylla i sina önskemål kring den egna begravningen. Det är viktigt att sedan göra dem kända för någon i den egna kretsen. Broschyren finns under ”Länkar” till höger på sidan. Där finns även information på andra språk samt blanketten ”Mina önskemål” som ett eget dokument. Den finns också inuti broschyren ”Om begravning”.