Om

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet utses av kyrkorådet i Malmö pastorat. I utskottets uppdrag ingår att följa den myndighetsutövning som beslutas enligt Begravningslagen samt att ge råd och stöd i frågor rörande begravningsväsendet. I uppdraget ingår också tillsyn av krematorieverksamheten i Malmö.

Utskottet består av sex ledamöter och fem ersättare samt begravningsombudet, som utses av Länsstyrelsen.

Kyrkogårdsutskottet, mandatperioden 2018-2020

Ledamöter:
Ingrid Petersson, ordförande
Gunilla Bengtsson
Krister Persson
Greta Rafstedt
Linda Sjöö
Bengt Persson, begravningsombud

 

Sammanträdesdagar 2019:

2019-03-21
2019-06-10
2019-08-27
2019-12-10