Om

Malmö kyrkogårdsförvaltning

Cirka 200 anställda arbetar inom Malmö kyrkogårdsförvaltning. De jobbar med allt från parkskötsel, begravningsverksamhet, verkstad och teknik till transporter.

På den administrativa sidan handlar det främst om gravskötsel och kontakter och rådgivning kring gravar och gravrätter till våra kunder och besökare.

Full fart under sommarhalvåret

Bland de anställda är ungefär 80 personer säsongsanställda. De arbetar främst med kyrkogårdsskötsel samt på tekniksidan under april till november. Utöver dessa anställs varje år också cirka 80 sommarjobbare. Man kan alltså säga att förvaltningen under högsäsong, mitt i sommaren, har runt 300 anställda.

Kyrkogården – en skönhetsupplevelse

Förvaltningens ambition är att kyrkogårdarna ska ge ett vackert, välvårdat och harmoniskt intryck som lyfter fram de olika kyrkogårdarnas och byggnadernas karaktär. Besökaren ska få en skönhetsupplevelse där god arkitektur, konstnärlig utsmyckning och spännande växtmaterial kombineras med det kulturhistoriska arv som kyrkogårdarna utgör.

Öppna för alla

En annan tanke är att kyrkogårdarna ska upplevas som en del av staden och samhällets utveckling i övrigt. De är öppna och alla är välkomna för promenader och rekreation. Eftersom en kyrkogård är ett vilorum för de avlidna och för att förrättningar, främst begravningar, inte ska störas ber vi er att tänka på att visa hänsyn när ni besöker våra kyrkogårdar.