Välkommen till

Malmö kyrkogårdsförvaltning!

Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö har ansvar för drift och skötsel av kyrkogårdarna inom Malmö Pastorat. Det handlar om 18 kyrkogårdar (sammanlagt ca 150 hektar), åtta kapell samt ett krematorium. Verksamheten regleras av Begravningslagen och kyrkogårdsutskottet som utses av kyrkorådet i Malmö pastorat har det yttersta ansvaret för att verksamheten utförs enligt de lagar och riktlinjer som finns.

Östra kyrkogården med sina 50 hektar är den största kyrkogården. Näst störst är Limhamns kyrkogård på 22 hektar. Minst är Hyllie kyrkogård på knappt ett halvt hektar.

Målet med vår verksamhet

Förvaltningens huvudsakliga mål är att tillhandahålla en god kvalitet och en mångfald av begravningsskick utifrån den verksamhet som omfattas av begravningsavgiften.