Om

Minneslundar

En minneslund är en gemensam och anonym gravplats som sköts utan kostnader för dem som har anhöriga gravsatta där.

I en minneslund finns ingen individuell gravplats att besöka. Ingen får vetskap om var askan placerats. Gravsättningen sker utan närvaro av anhöriga. Efter gravsättningen gör Malmö kyrkogårdsförvaltning ett minnesblad som sänds till de anhöriga.

Minneslunden har en gemensam smyckningsplats och det är bara där som smyckning får ske. Snittblommor och ljus är tillåtna, men inte krukor, kransar, marschaller och liknande.

Vilken minneslund man väljer är valfritt, så länge det finns platser tillgängliga. Det finns små och mycket enkla minneslundar utan speciella konstverk eller vattenanläggningar. Det finns även större och mer påkostade med skulpturer och dammar.

Det är bra att göra ett besök i de olika minneslundarna före ett definitivt beslut om var man vill placera den avlidnes aska.

 

Minneslunden, Bunkeflo kyrkogård

Minneslunden, Fosie kyrkogård

Minneslunden, Gamla kyrkogården

Minneslunden, Glostorps kyrkogård

Minneslunden, Husie kyrkogård

Minneslunden, Hyllie kyrkogård

Minneslunden, Limhamn

Minneslunden, Oxie kyrkogård

Minneslunden, Pauli mellersta

Minneslunden på Södra Sallerup

Minneslunden, Västra Klagstorp

Minneslunden, Västra Skrävlinge

Minneslunden, Östra kyrkogården