Södra Sallerups kyrkogård

Södra Sallerups kyrkogård är den östligaste av kyrkogårdarna i Malmö. Kyrkan dateras till senare delen av 1100-talet och byggdes till under andra hälften av 1800-talet.

På kyrkogården finns en minneslund och enskilda gravplatser.

Karta över kyrkogården

Hitta hit

Adress: Sallerups byväg 6
Kyrkogårdskartan – Malmö

Leveransadress:

Sallerups byaväg 6, 212 36 Malmö