Mer information

Pauli mellersta kapell, folder (pdf)

S:t Pauli kyrkogårdar

S:t Pauli kyrkogårdar består av tre kyrkogårdar intill varandra, Norra, Mellersta och Södra Pauli. De är centralt belägna i Malmö och är med sina vackra träd och sin blomsterprakt väl värda ett besök.

S:t Pauli norra kyrkogård anlades 1870, sedan den nuvarande Gamla kyrkogården blivit för liten. Det dröjde det inte länge förrän man behövde utöka med ytterligare begravningsmark och år 1890 invigdes S:t Pauli mellersta kyrkogård. Kort därefter, 1904, tillkom slutligen S:t Pauli södra kyrkogård.

På S:t Pauli mellersta kyrkogård finns begravningskapellet S:t Pauli mellersta kapell. På alla tre kyrkogårdarna finns enskilda gravplatser. I anslutning till Pauli norra kyrkogård finns en minneslund samt en judisk begravningsplats och på Pauli norra finns det askgravplatser.

Kartor över Pauli norra, Pauli mellersta, Pauli södra (pdf).

Hitta hit

Adress:
Pauli norra: Föreningsgatan 44 A, S:t Knuts väg 12
Judiska begravningsplatsen: Föreningsgatan 46

Pauli Mellersta: S:t Knut väg 17 A, S:t Knuts väg 17 B (bilinfart till kapell och minneslund), S:t Knuts väg 17 C (S:t Pauli Mellersta kapell), Sorgenfrivägen 16, Nobelvägen 64 C

Pauli Södra: Nobelvägen 123, Östra Farmvägen 19 C

Kyrkogårdskartan – Malmö

Leveransadresser:

Pauli Norra, Föreningsgatan 44, 211 52 Malmö
Pauli Mellersta, S:t Knuts väg 17, 211 57 Malmö
Pauli Södra, Östra Farmvägen 19C, 212 16 Malmö