Oxie kyrkogård

Oxie kyrkogård anlades på 1820-talet, då det gjordes gångar och planterades träd. Innan dess utgjordes den av gräsvall. Sedan dess har den byggts ut i olika etapper. Runt kyrkogården går en mäktig mur som restaurerats av Kyrkogårdsförvaltningen.

På Oxie kyrkogård finns enskilda gravplatser, en minneslund och för några år sedan anlades också askgravplatser där.

Karta över kyrkogården (pdf)

Hitta hit

Adress: Oxie kyrkogårdsväg 227, Oxievångsvägen 135 (den nya kyrkogården)
Kyrkogårdskartan – Malmö

Leveransadress:

Oxie kyrkoväg 227, 238 34 Oxie