Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården som anlades 1820-1822 är en vacker gammal kyrkogård inne i Malmös centrum vid Gustav Adolfs torg.

Gamla kyrkogården bjuder på intressant Malmöhistoria. Inskriptioner på gravvårdarna berättar om släkter som haft en viktig roll i stadens utveckling under 1800-talet och i början av 1900-talet. Gamla kyrkogården är kulturmärkt, vilket innebär att alla gravanordningar (gravstenar, staket etc) ska bevaras så långt det är möjligt. Det pågår ett kontinuerligt arbete med varsam renovering av dessa.

I dag upplåts endast ett fåtal nya urngravplatser på Gamla kyrkogården, men begravningar förekommer fortfarande på de gravplatser där det finns en aktuell innehavare. Det finns också möjlighet att gravsättas i en minneslund på kyrkogården.

Karta över kyrkogården (pdf)

Hitta hit

Adress: Gustav Adolfs torg 3, Malmö
Kyrkogårdskartan – Malmö

Leveransadress:

Gustav Adolfs torg 3, 211 39 Malmö