Organisationsnummer

252003-1051

Fakturaadress

Malmö pastorat
Fack 77800001
Box 15018
750 15 Uppsala

Fakturor via e-post

Svenska fakturor: 77800001@faktura.svenskakyrkan.se

Foreign invoices by mail: 77800001@invoice.svenskakyrkan.se