Fosie kyrkogård

Kyrkan i Fosie är ursprungligen medeltida. Den fick sitt nuvarande utseende vid en större om- och tillbyggnad 1896.

Utöver enskilda gravplatser finns en minneslund på kyrkogården. Den anses vara en av landets vackraste minneslundar och är väl värd ett besök.

Ett av Malmös kapell ligger här, Heliga Korsets kapell. Det används även av andra trossamfund än kristna, bland annat eftersom det på kyrkogården finns ett buddistiskt och ett mandeiskt/sabeiskt gravkvarter.

Karta över kyrkogården

Hitta hit

Adress: Lindängsvägen 8-12, Heliga korsets kapell: Almlundavägen 1

Kyrkogårdskartan – Malmö

Leveransadress:

Almlundavägen 1, 215 70 Malmö