Frågor om begravningsavgiften och begravningskostnader

Vad ingår i begravningsavgiften?
På sidan Begravningskostnader finns mer information om begravningsavgiften.

Hur betalas en begravning?
Begravningsavgiften som betalas via skattsedeln finansierar vissa delar av begravningen, till exempel

  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats
  • Gravsättning
  • Kremering
  • Transport av kistan
  • Med mera

På sidan Begravningskostnader finns mer detaljerad information om vad som ingår.

Andra kostnader får dödsboet stå för, t ex gravsten, kostnader för begravningsbyrå med mera. Mer information finns här.

Är begravningsavgift och kyrkoavgift samma sak?
Nej begravningsavgiften finansieras via skattsedeln, medan kyrkoavgiften betalas av dem som är medlemmar i Svenska kyrkan. Läs mer på sidan Begravningskostnader och om kyrkoavgiften här.