Frågor om begravning

Hur beställer man en begravning?
Kontakta en begravningsbyrå eller Svenska kyrkans pastorsexpedition i Malmö för mer information.

Hur vet jag när en gravsättning ska ske?
Den aktuella begravningsbyrån kan ge information om när en begravning eller gravsättning ska ske. De kan även ge information kring önskemål från den avlidne eller dennes anhöriga kring vilka som får närvara vid ceremonin.

Olika ord, begrepp och termer i samband med begravning
På sidan Begrepp i begravningsverksamhet finns mer information om begravningar och olika begrepp inom begravningsverksamhet.