Frågor om gravar och gravrätt

Hur gör man när man vill utse en gravplats?
Följ länken till Gravplatsvisning för information.

Vad kostar det att ha en gravplats?
Det kostar ingenting att ha en gravplats. Om man väljer att ha skötsel på graven och inte sköter den själv betalar man en skötselavgift som ser olika ut beroende på vad man väljer. Mer information finns under Gravskötsel.

Hur gör man när man vill återlämna en gravplats?
Mer information om hur det går till finns under sidan Att vara gravrättsinnehavare.

Hur anmäler man en ny gravrättsinnehavare
Följ länken till till sidan Att vara gravrättsinnehavare för information.

Hur ska man göra om man vill beställa en (ny) gravsten eller lägga till ett nytt namn på en gravsten?
Följ länken till Gravstenar för information.

Vem är gravrättsinnehavare för NN:s grav?
Kontakta Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst för information.

Var är NN begravd?
Följ länken till Hitta graven för information.

Hur får jag reda på hur stor min gravplats är eller var gränserna för den går?
Kontakta Kundtjänst för mer information.

Hur gör man om en gravsten blivit utsatt för skadegörelse, stöld eller blivit skadad på annat sätt?
Om en gravrättsinnehavare upptäcker skada på en gravsten är det ett eget ansvar att reparera gravstenen. Kyrkogårdsförvaltningen hjälper gärna till med information. Man kan även kontakta ett stenhuggeri på egen hand. Vid skadegörelse bör en polisanmälan göras. Om Kyrkogårdsförvaltningens personal upptäcker skada eller skadegörelse kontaktas gravrättsinnehavaren. Gravrättsinnehavaren bör även ta kontakt med sitt försäkringsbolag.