Kontakta

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst

Telefon: 040-27 92 00 (vx Svenska kyrkan: 040-27 90 00)
Telefontid: vard kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00

På grund av Covid-19 har vår kundtjänst stängt för besök på plats.

E-post: kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se 

Besöksadress

Östra kyrkogården
För gångtrafikanter eller bussresenärer: Sallerupsvägen 151 (Hpl Kyrkogården)
För infart med bil: Scheelegatan 38 D

Postadress

Malmö kyrkogårdsförvaltning
Box 16017
200 25 Malmö

Leveransadress Östra kyrkogården 

Industrigatan 49 A (förråd), 49 B (verkstad), 212 28 Malmö

Fakturaadress

Malmö pastorat
Fack 77800001
Box 15018
750 15 Uppsala

Organisationsnummer

252003-1051

Fakturor via e-post

Svenska fakturor: 77800001@faktura.svenskakyrkan.se 
Foreign invoices by mail: 77800001@invoice.svenskakyrkan.se

Beredskapstelefon/-mail dygnet runt

Tfn: 040-27 90 99
E-post: jour.malmokyrkogard@svenskakyrkan.se 

Beredskapstelefonen gäller akuta ärenden på samtliga kyrkogårdar i Malmö (t ex vattenläckor, inlåsta personer/bilar). Det gäller även de byggnader som finns på kyrkogårdarna, förutom kyrkorna.

Om ärendet gäller en kyrka, kontakta Malmö Pastorat.

I ärenden gällande gravstenar, gravplatsskötsel, var någon är gravsatt etc, kontakta Kundtjänst (se ovan).

Begravningsombud, Malmö

Bengt Persson, tfn 040-93 02 61
E-post: bengt.persson@bredband2.com

Administration

Kyrkogårdschef, Sven-Erik Perlman Aspeklev, Tfn 040-27 94 71
Driftchef kyrkogård, Jörgen Lindberg, Tfn 040-27 94 60
Driftchef teknik, Kent Zachhau, Tfn 040-27 92 98
Administrativ chef, Anette Zetterlund, Tfn 040-27 94 73
Kommunikatör vakant

Kyrkogårdsmästare

Nås via Kundtjänst, tfn 040-27 92 00, vard kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Distrikt 1
Östra kyrkogården
Anna Jeppsson

Distrikt 2
Pauli kyrkogårdar, Gamla, V:a Skrävlinge, Husie, S:a Sallerup, Oxie, Glostorp, Lockarp
Rebecka Hansson

Distrikt 3
Limhamn, Fosie, Hyllie, Bunkeflo, Tygelsjö, V:a Klagstorp
Åsa Malmborg