Om

Att välja gravplats

Alla har rätt till en gravplats. Är man folkbokförd i Sverige har man, oavsett trossamfund, rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.

När man ska välja gravplats är det många frågor att tänka igenom. Det finns flera olika alternativ både vad gäller kist- och urngravar. Det är viktigt att noga tänka genom valet av gravplats så att man inte ångrar sitt val i efterhand.

Enligt begravningslagen behandlas all gravsättning som definitiv och därför är det så gott som omöjligt att få tillstånd för flyttning av gravsatt stoft eller aska. Aska som gravsatts i minneslund får heller inte flyttas.

Efter kremation får urnan stå kvar i krematoriet upp till ett år innan den gravsätts. Dödsboet kontaktas då via brev och meddelas att det är dags att gravsätta urnan.

Det finns olika gravskick, typer av grav, beroende på om man väljer en kistgrav eller grav för urna. För kista finns vanlig enskild gravplats eller kistlund. För urna finns enskild gravplats, minneslund eller askgravplats. Mer information om de olika gravskicken finner du under länken uppe till höger.

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper gärna till med ytterligare information och rådgivning om de olika gravskicken och bestämmelserna kring dessa. Kontakta Kundtjänst för mer information.