Presskontakter och

Media

Kyrkogårdschef 
Sven-Erik Perlman Aspeklev
E-post: sven-erik.perlman.aspeklev@svenskakyrkan.se
Tfn: 040-27 94 71

Tf Driftchef Kyrkogård
Sven-Erik Perlman Aspeklev
E-post: sven-erik.perlman.aspeklev@svenskakyrkan.se
Tfn: 040-27 94 71

Driftchef Teknik
Kent Zachhau
E-post: kent.zachhau@svenskakyrkan.se
Tfn: 040-27 92 98

Administrativ chef
Anette Zetterlund
E-post: anette.zetterlund@svenskakyrkan.se
Tfn: 040-27 94 73

Kommunikatör
Kerstin Wildt
E-post: kerstin.wildt@svenskakyrkan.se
Tfn: 040-27 94 50

Kundtjänst
E-post: kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se
Tfn: 040-27 92 00