Om

Ordningsföresksrifter för Malmös kyrkogårdar

1. Begravning eller annan förrättning får inte störas.
2. All fordonstrafik, inklusive cykelåkning, är förbjudet inom kyrkogården. Gäller dock inte för arbetsfordon och transporter vid begravningar. Vägar inom kyrkogården som har trafikskyltning är alltid tillgängliga för fordonstrafik.
3. Planteringar får inte beträdas.
4. Bollspel är inte tillåtet.
5. Hund ska hållas kopplad.
6. Avfall ska sorteras och läggas i anvisat kärl eller på anvisad plats.
7. För uppsättning eller ändring av gravsten ska arbetsledningen på kyrkogården kontaktas.
8. Besökare är skyldiga att följa anvisningar från anställd personal samt i övrigt visa respekt för kyrkogården som ett vilorum för de avlidna.

Öppettider

Kl 07:15 till 21:00 på Östra kyrkogården, Gamla kyrkogården och
S:t Pauli kyrkogårdar, därefter låses grindarna.
Övriga kyrkogårdar hålls öppna hela dygnet.

Under Allhelgonahelgen hålls samtliga kyrkogårdar öppna hela dygnet.