Om

Ordning på kyrkogårdarna

Kyrkogårdarna är vilorum för våra avlidna. De är oaser med vackra blomster- och parkarrangemang, som sköts av kyrkogårdsförvaltningens medarbetare.

Många besökare, både anhöriga som ska besöka en grav och andra som vill njuta av ron och skönheten, kommer till Malmös kyrkogårdar. För att de ska behålla sin skönhet och vara rofyllda och trevliga att besöka finns några regler att följa:

1. Begravning eller annan förrättning får inte störas.
2. All fordonstrafik, inklusive cykelåkning, är förbjudet inom kyrkogården. Gäller dock inte för arbetsfordon och transporter vid begravningar. Vägar inom kyrkogården som har trafikskyltning är alltid tillgängliga för fordonstrafik.
3. Planteringar får inte beträdas.
4. Bollspel är inte tillåtet.
5. Hund ska hållas kopplad.
6. Avfall ska sorteras och läggas i anvisat kärl eller på anvisad plats.
7. För uppsättning eller ändring av gravsten ska arbetsledningen på kyrkogården kontaktas.
8. Besökare är skyldiga att följa anvisningar från anställd personal samt i övrigt visa respekt för kyrkogården som ett vilorum för de avlidna.

Öppettider

Kl 07:15 till 21:00 på Östra kyrkogården, Gamla kyrkogården och
S:t Pauli kyrkogårdar, därefter låses grindarna.
Övriga kyrkogårdar hålls öppna hela dygnet.

Under Allhelgonahelgen hålls samtliga kyrkogårdar öppna hela dygnet.