Gravrättsinnehavare med gravar på Pauli Södra kyrkogård har upptäckt att dekorationer på gravar har
flyttats och lagts på andra ställen, där kyrkogårdspersonal hittat och tagit vara på dem. Detsamma gäller
trädgårdsverktyg som legat invid olika gravar.

Om man upptäckt att något saknas på en grav kan man kontakta kyrkogårdspersonalen ute på kyrkogården
på vardagar mellan kl 7.00 och 16.00. De hjälper till att kolla om de försvunna utsmyckningarna finns bland
de saker som omhändertagits.