Från och med den 11 juni 2018 har Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst nya tider för telefonsamtal och besök.

De nya tiderna är må-fre, kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00.