I en kungörelse 2021-05-06 redovisas en förteckning över de gravplatser där gravrätten blivit förverkad på grund av vanvård och där Malmö kyrkogårdsförvaltning återtar gravplatsen.

Berörda gravrättsinnehavare kommer även få information via brev.

För mer information, kontakta Malmö kyrkogårdsförvaltnings kundtjänst, tfn 040-27 92 00.