Sedan i början av året pågår ett arbete med att säkra upp gravstenar på den muslimska delen av Östra kyrkogården. Under arbetets gång kommer gravstenar att läggas ner för att minska risken att inga besökare skadas.

– Rykten florerar på sociala medier och andra medier, om att det pågår en vandalisering på Östra kyrkogården. Men det är helt fel. Det är ett säkerhetsarbete som utförs av personalen på Malmö kyrkogårdsförvaltning och information har skickats ut till berörda gravrättsinnehavare, säger kyrkogårdsmästare Anna Jeppsson.
Arbetet med att säkra upp stenarna kommer att pågå ett tag till.