Årsberättelsen för Malmö kyrkogårdsförvaltning ger en uppfattning i text, bild och siffror om verksamhetsåret 2020 som ett både exceptionellt år, men även ett helt vanligt år där verksamheten pågått som vanligt trots en svår pandemi, till gagn och glädje för malmöborna.