Den 22 feb går det ut ett informationsbrev till alla kontakter på de muslimska kvarteren, kv 30 och kv31 på Östra kyrkogården. Brevet i sin helhet går att läsa här på svenska och här på engelska. Brevet handlar om att Malmö kyrkogårdsförvaltning påbörjar besiktningar av stensäkerhet och av gravplatser för att se till att de är säkra och välskötta under år 2021.