Gravskötselfakturorna gällande 1-årsavtal skickas ut i vecka 4.

Vid uppsägning av avtal eller tilläggstjänster innevarande år kommer detta att gälla från och med 2022-01-01.

Vid frågor kontakta Kundtjänst på tel 040-27 92 00, det kan dock uppstå lång väntetid under den närmsta veckan.