Malmö kyrkogårdsförvaltning vill påminna de kunder som har 1-årsavtal för gravskötsel, om att förändringar eller uppsägningar av dessa ska göras innan den 31 december. Utan uppsägning fortsätter avtalen gälla ytterligare ett år.