Den 1 december startar Malmö kyrkogårdsförvaltning arbetet med att byta ut buxbomshäckarna  på kvarter 3 på Pauli norra kyrkogård. Häckarna har blivit svårt åtgångna av sjukdom och torka.

Arbetet läggs upp i två etapper och den första startar nu, då nästan samtliga häckar inne på kvarteret grävs bort och nya växtbäddar ställs i ordning. De nya växtbäddarna kommer att stå tomma fram till hösten 2021 då nytt växtmaterial levereras. Just i kvarter 3 kommer buxbomen att bytas ut mot gamander.

Målet med att byta ut häckarna är att alla Malmös kyrkogårdar så småningom åter ska ha gröna och frodiga häckar.