Malmö kyrkogårdsförvaltning har fällt tre äldre kastanjeträd på Bunkeflo kyrkogård invid kyrkogårdsmuren. Orsaken var att träden var gamla och sjuka riskerade att falla vid blåst. De utgjorde en säkerhetsrisk för både besökare och medarbetare.

Mer information kan fås av Kundtjänst.