I november har ett större arbete med omläggning av elledningar till utomhusbelysningen på Östra kyrkogården och till Birgittakapellet startat. Arbetet utgår från tvillingkapellen och kommer att pågå under ett par månader. Framkomligheten längs vägen kan tidvis vara begränsad.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter i samband med arbetet.

För mer information, kontakta Kundtjänst