Limhamns kyrkogård kommer att få ytterligare en  askgravplats eftersom den nu-
varande snart är fullbelagd.

En central besöksyta med plats för blomster­smyckning, namnplattor och ljus byggs på varje sida om en centralt placerad gång. Namn på de avlidna graveras på kristall­block som tillsammans bildar en glas­vägg. Snittblommor sätts i vaser som sticks ner i blomsterurnor fyllda med singel. Gravljus placeras i ljushållare på spiralformade smidespelare. Gravsättning sker i de intilliggande gräsytorna.

Totalt ryms 1 200 gravrätter på askgravplatsen, med plats för två urnor per grav. Platsen kommer att tas i bruk efter det att den nuvarande blivit fullbelagd.

Idag finns det askgravplatser på sju av Malmös kyrkogårdar: Tygelsjö, Östra, Limhamn, Husie, Oxie, Bunkeflo och Pauli norra. Intresset för dessa är stort och ökar hela tiden. Malmö kyrkogårdsförvaltning tar det som ett kvitto på att våra anläggningar håller hög standard och att Malmöborna är nöjda med dem och med vår service.