I slutet av vecka 41 sänder Malmö kyrkogårdsförvaltning ut brev till gravrättsinnehavare som inte håller sina gravar i ett gott skick. De  som får brevet om vanvård och inte ställer i ordning sina gravplatser före den 28 februari 2022 förlorar sina gravrätter som då återförs till Malmö kyrkogårdsförvaltning.

I denna förteckning redogörs för de gravplatser som bedöms som uppenbart vanvårdade 2020.

​För mer information kontakta Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst.